کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی