کلیدواژه‌ها: رفراندم

دعوت مردم به مشارکت در طرح شهرداری تهران برای پاکسازی معابر شهری
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی