ارسال شده توسط author-avatar

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العادیات

متن حاضر تفسیر سوره العادیات به قلم آیت‌الله طالقانی است که در جلد ششم کتاب «پرتوی از قرآن» آمده است. آیت‌الله طالقانی در تفسیر این سوره موضوع ناآگاهی انسان دربارۀ حق و حقیقت را مد نظر قرار داده و معتقد است انسان تا زمانی که از قبر برانگیخته نشود نمی‌تواند به مقام علم و آگاهی کامل دست یابد و در آن روز است که با کنار رفتن پرده‌ها ربوبیت پروردگار فعلیت می‌یابد.
این جلد که تفسیر بخش دوم جزء سی‌ام است، از سوره اعلی تا سوره ناس را در برمی‌گیرد. تفسیر جزء سی‌ام پس از جزء اول قرآن کریم و در مدت حبس در زندان قصر در نیمۀ دوم ده چهل به نگارش درآمده و پس از آزادی مؤلف، توسط وی ویرایش و منتشر شده است.
لازم است یادآور شویم کتاب‌های «پرتوی از قرآن» از مهمترین آثار آیت‌الله طالقانی است. او راه رهایی مسلمانان از تفرقه و نیز راه رستگاری انسان را در ناملایمات و گمراهی‌های عصر مدرن بازگشت به قرآن کریم می‌دانست. بنابراین پس از سال‌ها تفسیر شفاهی قرآن بر منبر و در جلسات مختلف، از سال ۱۳۴۱ تصمیم گرفت یک مجموعه تفسیر را به رشته تحریر درآورده و منتشر کند.