کلیدواژه‌ها: مارکس

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)
نظر اسلام درباره مالکیت
اسلام و مالکیت