کلیدواژه‌ها: مجازات

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی
درس‌های قرآنی؛ مجازات زندان در اسلام