کلیدواژه‌ها: مجلس مؤسسان

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
سخنرانی آیت‌الله طالقانی در جمع مردم سنندج
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب