کلیدواژه‌ها: مجلس مؤسسان

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب