کلیدواژه‌ها: مسجدالحرام

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۱۷ تا ۲۲۳