کلیدواژه‌ها: نفوذ

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
پیام رادیویی طالقانی در واکنش به دستگیری فرزندان
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی
عدم دخالت در انتصاب‌های حکومت انقلابی