کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه

سخنرانی شب قدر ۲۳ رمضان ۱۳۵۸
سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ داستان دوست دانشجو