کلیدواژه‌ها: هلاکت عمومی

پرتوی از قرآن (جلد ۲)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶۱ تا ۲۷۴