مصاحبه طالقانی با خبرنگار NBC آمریکا

این مطلب، متن مصاحبه‌ خبرنگار شبکه NBC آمریکا با آیت‌الله طالقانی است که در آن به ادعای خبرنگار آمریکایی دربارۀ پیشرفت ایران در دوران رژیم پهلوی، پاسخ می‌دهد. احتمالاً این مصاحبه در بهمن ماه ۱۳۵۷ یا پس از پیروزی انقلاب انجام شده است.