منبع: روزنامۀ اطلاعات

خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه
خطبه‌های طالقانی در نماز عید فطر
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه اول
سخنرانی آیت‌الله طالقانی به مناسبت سالگرد قیام ۳۰ تیر
پیام رادیویی طالقانی در واکنش به دستگیری فرزندان
تقدیر از حمایت مردم بعد از دستگیری فرزندان
مصاحبه دربارۀ رفراندوم جمهوری اسلامی
پیام آیت‌الله طالقانی به مناسبت حوادث گنبد کاووس
پیام آیت‌الله طالقانی به مردم سنندج
سخنرانی آیت‌الله طالقانی در جمع مردم سنندج
تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی