برچسب: سید محمود طالقانی

انتشار گالری تصاویر حضور آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی
بازنشر آنلاین جلد سوم کتاب «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
بازنشر آنلاین جلد دوم «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
بازنشر آنلاین جلد اول «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
افتتاح کتابخانه آنلاین «طالقانی و زمانه ما»