کلیدواژه‌ها: دعوت

دربارۀ پیامبر اکرم (ص)
تفسیر سوره حمد در نشریه دانش‌آموز
مقدمۀ تفسیر قرآن؛ خطابه رسول خدا (ص)