کلیدواژه‌ها: زندانی سیاسی

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۳)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱)
درخواست از مردم برای توقف حرکت به سمت زندان قصر
مصاحبه با روزنامه کیهان در اولین روز آزادی
بازداشت سال ۱۳۵۴