نقد خرافه‌گرایی از نظر قرآن

معرفی: آیت‌الله طالقانی در این مقاله‌ که در سال 1325 در مجلۀ آیین اسلام با عنوان «از نظر قرآن» به چاپ رسیده است، به تفسیرآیۀ 97 سورۀ بقره پرداخته و با استناد به آن، آفات سلطه‌ خرافات و مبدأ ظهور، انتشار و نیز پیامدهای آن را تشریح کرده است.
تاریخ ایجاد اثر: 1325/01/02
منبع مورد استفاده: مجلۀ آیین اسلام، سال سوم، شمارۀ 1، شماره مسلسل 105، جمعه 2 فروردین ماه 1325 ه. ش، صص 16- 19.
منابع دیگر: مناره‌ای در کویر؛ مجموعه مقالات آیت‌الله طالقانی، جلد اول (توحید و استبداد)، محمد بسته‌نگار، انتشارات قلم، چاپ اول 1377، صص 151-158.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *