برچسب: آیت‌الله طالقانی

انتشار گالری تصاویر حضور آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی
بازنشر آنلاین جلد چهارم کتاب «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
بازنشر آنلاین جلد سوم کتاب «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
بازنشر آنلاین جلد دوم «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
بازنشر آنلاین جلد اول «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
انتشار ویدئو و متن مصاحبه آیت‌الله طالقانی دربارۀ حجاب اجباری
محتوای مکتوب و تصویری سخنرانی فیضیه منتشر شد